YAYINLAR: KALÇA CERRAHİSİ

 1. Thaler M, Kort N, Zagra L, Hirschmann MT, Khosravi I, Liebensteiner M, Karachalios T, Tandogan RN. Prioritising of hip and knee arthroplasty procedures during the COVID-19 pandemic: the European Hip Society and the European Knee Associates Survey of Members. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021 Jan 12:1–5. doi: 10.1007/s00167-020-06379-6. Epub ahead of print. PMID: 33433635.
 2. Tandoğan NR, Kayaalp A, Polat M. Femoroasetabuler sıkışma sendromunda klinik bulgular ve tanı. Can F, editör. Farklı Kalça Patolojilerinde Tıbbi Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.35-42.
 3. Polat M, Kayaalp A, Tandoğan NR. Femoroasetabular sıkışma sendromunun tedavisinde cerrahi uygulamalar. Can F, editör. Farklı Kalça Patolojilerinde Tıbbi Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.43-50.
 4. Karaeminogullari O, Demirors H, Sahin O, Ozalay M, Ozdemir N, Tandogan RN. Analysis of outcomes for surgically treated hip fractures in patients undergoing chronic hemodialysis.J Bone Joint Surg Am. 2007 Feb;89(2):324-31.
 5. Tuncay IC, Karaeminogullari O, Demirors H, Tandogan NR. Is prematurity important in ultrasonographic hip typing? J Pediatr Orthop B. 2005 May;14(3):168-71.
 6. Karaeminogullari O, Demirors H, Atabek M, Tuncay C, Tandogan R, Ozalay M. Avascular necrosis and nonunion after osteosynthesis of femoral neck fractures: effect of fracture displacement and time to surgery. Adv Ther. 2004 Sep-Oct;21(5):335-42.
 7. Demirors H, Kaya A, Akpinar S, Tuncay C, Tandogan RN. Effect of long-term steroid use on prognosis for patients with surgically treated avascular necrosis of the hip. Transplant Proc. 2002 Sep;34(6):2114-8.
 8. Tuncay IC, Demirors H, Tandogan R, Isiklar U, Bilgin N. Femoral head necrosis after kidney transplantation.Transplant Proc. 1998 May;30(3):800-1.
 9. Tandoğan RN, Kayaalp A, Şanverdi ES. Femoroasetabular sıkışma sendromunda bilgisayarlı tomografi ve dijital dinamik değerlendirme. TOTBİD Dergisi 2016; 15:49–64.
 10. Kayaalp A, Tandoğan RN, Tanrıöver A, İkiz İ. Femoroasetabuler Sıkışma: Cam Tipi (Femoral Taraf) Lezyonlara Yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):79-84.
 11. Tandoğan RN, Kayaalp A, Tanrıöver A, Erkula G. Femoroasetabuler Sıkışma Sendromunda Labrum Lezyonları:Eksizyon, Tamir veya Rekonstrüksiyon. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2015;8(1):91-5.
 12. Karaaslan P, Pirat A, Tandoğan R, Koçay AM, Arslan G: Yaşlı hastalarda kalça protezi cerrahisinde sürekli spinal, sürekli epidural ve izofluran-remifentanil anestezisinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2006:14(3):186-91.
 13. Demirörs H, Kaya A, Özalay M, Tuncay C, Tandoğan RN: Kronik steroid kullanımının femur başı avasküler nekrozunun klinik sonuçları üzerine etkileri. XVIII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2001, Cilt 1,s:223-226.
 14. Tandoğan RN, Alparslan, M, Göğüş T: Kalça eklemi osteoartritinde intertrokanterik osteotomiler. Mid-Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon Dergisi 2:126-130, 1988.